بایگانی‌های سرمایه گذاری صنعتی - صبح ساباط
افزایش ۱۵۱ درصدی سرمایه گذاری در صنعت استان یزد ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان صمت استان یزد خبر داد:

افزایش ۱۵۱ درصدی سرمایه گذاری در صنعت استان یزد

یزد ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از افزایش ۱۵۱ درصدی سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد طی چهار ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه خبر داد.