بایگانی‌های سرمازدگی - صبح ساباط
ترویج گسترش بیمه کشاورزی؛ مهمترین مسئله برای حفظ محصولات کشاورزی و کاهش خسارت ها/سرمازدگی، محصول ۵۰ درصد باغات را از بین برده است ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
در نشست خبری سامانه تهک کشاورزی عنوان شد؛

ترویج گسترش بیمه کشاورزی؛ مهمترین مسئله برای حفظ محصولات کشاورزی و کاهش خسارت ها/سرمازدگی، محصول ۵۰ درصد باغات را از بین برده است

نشست خبری سامانه تهک کشاورزی ( توسعه هواشناسی کاربردی ) با حضور رئیس اداره هواشناسی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل بحران استان ، نماینده بیمه کشاورزی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.