بایگانی‌های سران قوا - صبح ساباط
آقای رئیس جمهور به زندگی عادی برگردید! ۱۶ مهر ۱۳۹۹

آقای رئیس جمهور به زندگی عادی برگردید!

«به گفته خود رئیس جمهور، ممکن است کرونا سال‌ها طول بکشد، آیا قرار است روحانی تا آخر دولت پا از محل کار بیرون نگذارد؟! درخواست زیادی نیست؛ رئیس جمهور هم به زندگی عادی و طبیعی یک رئیس جمهور همراه و همزمان با مقابله با کرونا برگردد.»