بایگانی‌های سخنگوی شورای شهر یزد - صبح ساباط
جایگزینی چراغ های LED به جای چراغ های پرمصرف معابر شهر یزد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد:

جایگزینی چراغ های LED به جای چراغ های پرمصرف معابر شهر یزد

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد از جایگزینی چراغ های LED به جای چراغ های پرمصرف معابر یزد خبر داد.

دلایل جا به جایی شلتر شهرداری از زبان سخنگوی شورای شهر ۱۰ دی ۱۴۰۰
شلتر یا گرمخانه مسئله این است؛

دلایل جا به جایی شلتر شهرداری از زبان سخنگوی شورای شهر

سخنگوی شورای ششم به تشریح دلایل جابه جایی شلتر شهرداری پرداخت.