بایگانی‌های سایت تلفن همراه - صبح ساباط
سرطان زا بودن تشعشعات امواج رادیویی سند علمی ندارد ۰۱ دی ۱۴۰۰
مدیرکل نظارت بر امور طیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

سرطان زا بودن تشعشعات امواج رادیویی سند علمی ندارد

مدیرکل نظارت بر امور طیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متاسفانه در سطح جامعه ادعاهایی بدون سند علمی روا‌ج دارد اما تاکنون نسبت به آن ها هیچ مدرک علمی و درستی وجود ندارد.

راه اندازی ۶ سایت تلفن همراه (BTS) در استان یزد ۲۷ مهر ۱۳۹۹

راه اندازی ۶ سایت تلفن همراه (BTS) در استان یزد

مخابرات منطقه یزد در شهریور ماه سال جاری موفق به نصب و راه اندازی 6 سایت جدید تلفن همراه در فاز هشت توسعه ارتباطات سیار شد.