بایگانی‌های سامان - صبح ساباط
خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر صاحب مسکن می شوند ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
معاون سیاسی، امنیتی. اجتماعی استاندار یزد:

خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر صاحب مسکن می شوند

معاون سیاسی، امنیتی. اجتماعی استاندار یزد از اجرایی شدن طرح سامان خانواده با هدف جوان سازی جمعیت خبر داد.