بایگانی‌های سامانه 111 - صبح ساباط
رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد ۲۹ آبان ۱۴۰۲

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد

مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.