بایگانی‌های سامانه سامد - صبح ساباط
رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد ۲۹ آبان ۱۴۰۲

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد

مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری؛ رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی از یکسو و ارزیابی عملکرد دولتمردان از سوی دیگر ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری عنوان کرد:

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری؛ رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی از یکسو و ارزیابی عملکرد دولتمردان از سوی دیگر

رئیس مرکز ارتباطات مردمی دولت گفت: سامد، سامانه ارتباطی میان مردم و دولت علاوه بر رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد دولتمردان را بر عهده دارد و به گفته رئیس‌جمهور وظیفه تب‌سنجی دولت و دولتمردان از نگاه مردم به این مرکز تفویض شده است.