بایگانی‌های سازمان همیاری شهرداری ها - صبح ساباط
یزد؛ پیشتاز ‌در طرح جهش تولید مسکن ۱۲ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان:

یزد؛ پیشتاز ‌در طرح جهش تولید مسکن

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان در نشست با فرماندار اشکذر با اشاره به شعار محوری رئیس جمهوری در ساخت یک میلیون مسکن، اظهار کرد: ‌یزد جزو استان های پیشتاز در طرح جهش تولید مسکن است.