بایگانی‌های سازمان صنعت و معدن و تجارت - صبح ساباط
پرونده‌ تخلفات ارسالی به تعزیزات یزد قابل مقایسه با گذشته نیست/بسیج و اتاق اصناف؛ پای کار نظارت بر بازار در کنار «صمت» ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

پرونده‌ تخلفات ارسالی به تعزیزات یزد قابل مقایسه با گذشته نیست/بسیج و اتاق اصناف؛ پای کار نظارت بر بازار در کنار «صمت»

محمدضا علمدار یزدی گفت: تعداد پرونده هایی که امروزه از سوی سازمان صمت به تعزیزات حکومتی استان یزد ارسال می شود نسبت به سالهای قبل که متولی تنظیم بازار سازمان صمت نبود قابل مقایسه نیست.