بایگانی‌های سازمان امور مالیاتی، - صبح ساباط
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور: مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای توسعه و عمران ۰۳ بهمن ۱۴۰۰
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور: مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای توسعه و عمران

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان مالیات بر ارزش افزوده را درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها جهت توسعه و عمران شهری برشمرد.