بایگانی‌های سارق حرفه ای - صبح ساباط
دست بند قانون بر دستان سارقان امنیت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

دست بند قانون بر دستان سارقان امنیت

فرمانده انتظامی استان یزد، از دستگیری ۱۹ سارق حرفه‌ای منازل نیمه ساز با ۸۵ فقره سرقت در طرح ضربتی پلیس آگاهی یزد خبر داد.