بایگانی‌های ساخت ایران - صبح ساباط
سرنوشت تلخ ۶ کارخانه مشهور ایرانی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

سرنوشت تلخ ۶ کارخانه مشهور ایرانی

هرکدام از ما نام برندها و محصولاتی را به یاد داریم که اکنون خبری از آن‌ها نیست. یا در خبرها گفته می‌شود این برندها فعال هستند ولی در عمل هیچ محصولی از آن‌ها در بازار نمی‌بینیم. تا همین چند سال پیش هم آگهی‌های تلویزیونی پر بود از نام‌های آشنایی که همه به یاد داشتیم و با تبلیغات‌شان سرگرم می‌شدیم، ولی امروزه دیگر یادی از آن‌ها نمی‌شود