بایگانی‌های زیلوبافی - صبح ساباط
پایان دیماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره ملی زیلوی برتر ۰۸ دی ۱۴۰۰

پایان دیماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره ملی زیلوی برتر

معاون شرکت شهرک‌های صنعتی یزد گفت: پایان دیماه آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره ملی زیلوی برتر است.