بایگانی‌های زیرگذر شهید حکمیان - صبح ساباط
بهبود روشنایی مسیر شمال به جنوب و بالعکس زیرگذر شهید حکیمیان شهر یزد ۲۸ تیر ۱۳۹۹

بهبود روشنایی مسیر شمال به جنوب و بالعکس زیرگذر شهید حکیمیان شهر یزد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از بهبود روشنایی مسیر شمال به جنوب و بالعکس زیرگذر شهید حکیمیان شهر یزد خبر داد