بایگانی‌های زیرساخت شهر هوشمند - صبح ساباط
دیدار مدیر مخابرات با رئیس شورای اسلامی شهر یزد ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دیدار مدیر مخابرات با رئیس شورای اسلامی شهر یزد

مدیر مخابرات منطقه یزد در نشستی با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد دیدار و گفتگو کرد.