بایگانی‌های زارع - صبح ساباط
رضایت حداکثری مسافران نوروزی و شهروندان از برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
دبیر ستاد خدمات سفر خبر داد؛

رضایت حداکثری مسافران نوروزی و شهروندان از برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد

دبیر ستاد خدمات سفر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد گفت: خوشبختانه بر اساس ارزیابی های تیم ارزیابی توانستیم رضایت حداکثری میهمانان و همشهریان را کسب کنیم.