بایگانی‌های زابنده رود - صبح ساباط
خط قرمز ما آب شرب است ۰۴ دی ۱۴۰۰
استاندار یزد:

خط قرمز ما آب شرب است

استاندار یزد با بیان اینکه اهمیت بخش صنعت و کشاورزی کمتر از یکدیگر نیست تاکید کرد:خط قرمز ما آب شرب است که بر همه مسائل مقدم بوده و برای این مهم باید درحوزه های کاهش مصرف و بازچرخانی هوشمندانه عمل کرد.