بایگانی‌های رییس کانون وکلا قوه قضاییه - صبح ساباط
وکلا و کارشناسان دادگستری مبتنی بر سوگندنامه فعالیت کنند ۱۷ آبان ۱۴۰۰
رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در یزد:

وکلا و کارشناسان دادگستری مبتنی بر سوگندنامه فعالیت کنند

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در جمع کارآموزان وکالت و کارشناس رسمی دادگستری  گفت: اگر مبتنی بر سوگندنامه پیش برویم نگاه جامعه به مفهموم وکالت و کارشناسی جامع تر خواهد بود.