بایگانی‌های رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی - صبح ساباط
جزییات تفاهم نامه ۳۸ طرح جهش تولید در استان یزد ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد تشریح کرد

جزییات تفاهم نامه ۳۸ طرح جهش تولید در استان یزد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد جزییات تفاهم نامه تامین مالی 38 طرح جهش تولید استان یزد فی مابین استاندار یزد و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را تشریح کرد.