بایگانی‌های رییس جمهور، - صبح ساباط
مشکل ترانزیت و گاز با ترکمنستان حل و فصل شد ۰۹ آذر ۱۴۰۰
رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر به ترکمنستان:

مشکل ترانزیت و گاز با ترکمنستان حل و فصل شد

رئیس‌جمهور با تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای سفر به ترکمنستان اظهار امیدواری کرد؛ نتایج این سفر در عرصه عمل موجب ارتقاء سطح روابط و همکاریهای کشورمان با کشورهای همسایه باشد.