بایگانی‌های روسیه - صبح ساباط
اصل نه شرقی نه غربی به معنای قطع رابطه با آن‌ها نیست ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
امام جمعه بخش مرکزی یزد:

اصل نه شرقی نه غربی به معنای قطع رابطه با آن‌ها نیست

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: اصل نه شرقی نه غربی به این معنا نیست که قطع رابطه با آن‌ها شود و اسلام اجازه ارتباط با همه اقوام و ملت‌های قابل قبول را صادر می‌کند.