بایگانی‌های روستا - صبح ساباط
برق رسانی به ۱۵ روستا همزمان با هفته دولت ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

برق رسانی به ۱۵ روستا همزمان با هفته دولت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از برق رسانی به 15 روستا همزمان با هفته دولت با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال خبر داد.