بایگانی‌های روز دانشجو - صبح ساباط
ضرورت پرداختن به اقدامات زیربنایی و ریشه‌ای در جنگ نرم ۱۷ آذر ۱۴۰۰
در وبینار “دانشجو و رسانه” مطرح شد؛

ضرورت پرداختن به اقدامات زیربنایی و ریشه‌ای در جنگ نرم

یک فعال فرهنگی گفت: جنگ نرم، جنگ چند بُعدی است که نمی‌توان ساده انگارانه با آن مواجهه کرد و به جای عمل احساسی که ناشی از اقدامات سطحی است باید به اقدامات زیربنایی و ریشه‌ای پرداخت.