بایگانی‌های روزه خواری - صبح ساباط
روزه خواری ۵ واحد صنفی را تعطیل کرد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد:

روزه خواری ۵ واحد صنفی را تعطیل کرد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد: ماموران در یک اقدام برنامه ریزی در 48 ساعت گذشته شده از 312 واحد صنفی بازدید و 5 قهوه سرای متخلف را به علت روزه خواری پلمب کردند.