بایگانی‌های رودخانه های شیرکوه - صبح ساباط
آغاز فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آغاز فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، با اشاره به آغاز فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه، گفت: برای اجرای این فاز از عملیات آزادسازی ۵۰۴ مورد تصرف بستر شناسایی شده است.