بایگانی‌های رهبر - صبح ساباط
بگذارید با نام نیک از شما یاد شود/ امسال، آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت است ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
رهبر انقلاب خطاب به دولت:

بگذارید با نام نیک از شما یاد شود/ امسال، آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: اهمیت سال آخر دولت این است که بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما جواب ممکن است ندهد اما برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک، از شما یاد بشود.