بایگانی‌های رمز ارز - صبح ساباط
استخراج رمز ارزها با برق خانگی ممنوع/ بدهی ۲۳۱ میلیارد تومانی یزدی ها به توزیع برق ۰۵ شهریور ۱۴۰۱
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در گفتگو با صبح ساباط؛ 

استخراج رمز ارزها با برق خانگی ممنوع/ بدهی ۲۳۱ میلیارد تومانی یزدی ها به توزیع برق

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: استفاده از برق خانگی برای ماینرها ممنوع بوده و مجوزی نیز بابت استفاده از برق خانگی صادر نمی شود.