بایگانی‌های رفسنجان - صبح ساباط
۱۷۴ واحد مسکونی به زودی تحویل مردم شهرستان مهریز می شود ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱۷۴ واحد مسکونی به زودی تحویل مردم شهرستان مهریز می شود

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان ‌در بازدید رئیس اداره راه و شهرسازی رفسنجان از طرح های نهضت ملی مسکن شهر یزد، ضمن تاکید بر همکاری های مشترک، تصریح کرد: ۱۷۴ واحد مسکونی به زودی تحویل مردم شهرستان مهریز می‌شود.