بایگانی‌های رضا بردستانی - صبح ساباط
استاندار بالن سوار و روزنامه نگار موج سوار ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

استاندار بالن سوار و روزنامه نگار موج سوار

رضا بردستانی روزنامه نگار با سابقه و فعال رسانه ای استان یزد؛ موضع گیری انتقادی را در مورد ابلاغ حکم شهردار سابق  اشکذر از سوی استاندار یزد به عنوان مدیرعامل شرکت همرس داشت که تذکر چند نکته برای رعایت اخلاق حرفه ای خبرنگاری ضروری است.