بایگانی‌های رضا اردکانیان - صبح ساباط
ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست وزیر نیرو برگزار شد ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست وزیر نیرو برگزار شد

در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست وزیر نیرو؛ ظرفیت ها و چالش های کنونی استان یزد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و راهکارهای رفع این چالش‌ها و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.