بایگانی‌های رستگاری - صبح ساباط
خبرنگاران سرداران جهاد تبیین هستند ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری یزد:

خبرنگاران سرداران جهاد تبیین هستند

مدیرکل دفترسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد گفت: خبرنگاران، سرداران جهاد تبیین هستند که باید وظایفی که بر دوش شان است را به طور شفاف به مخاطبان القاء کنند.

برگزاری رویدادهای فرهنگی می تواند استعدادها را به سوی مسیر درست هدایت کند ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
فرماندار یزد:

برگزاری رویدادهای فرهنگی می تواند استعدادها را به سوی مسیر درست هدایت کند

فرماندار یزد گفت: جشنواره سر سخن می‌تواند سرمایه های ناب و بالقوه اجرا را در عرصه های رادیو، تلویزیون و صحنه شناسایی و به سوی مسیر درست هدایت کند.