بایگانی‌های رساله دکترا مهندسی مالی - صبح ساباط
تحصیل ۳۰ دانشجو در رشته مهندسی مالی دانشگاه آزاد یزد/ دفاع از اولین رساله دکترا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

تحصیل ۳۰ دانشجو در رشته مهندسی مالی دانشگاه آزاد یزد/ دفاع از اولین رساله دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از مهر 95 پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، رشته مهندسی مالی همگانی را آغاز کرد و اکنون تعداد 30 نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند.