بایگانی‌های رزمایش همدلی و کمک مومنانه - صبح ساباط
توزیع ۴۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان استان یزد ۱۳ آبان ۱۴۰۰
در فاز اول مرحله ششم رزمایش همدلی واحسان صورت می گیرد؛

توزیع ۴۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان استان یزد

به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) 4300 بسته معیشتی در بین نیازمندان و محرومین استان توزیع خواهد شد.

توزیع ۳۰ بسته حمایتی بین خانواده نیازمندان شهرستان یزد در دومین مرحله رزمایش همدلی و کمک مومنانه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

توزیع ۳۰ بسته حمایتی بین خانواده نیازمندان شهرستان یزد در دومین مرحله رزمایش همدلی و کمک مومنانه

همزمان با هفته دولت و تقارن آن با ایام عزاداری سالار شهیدان ، 30 بسته حمایتی در مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه آماده سازی و بین خانواده نیازمندان شهرستان یزد توزیع شد.