بایگانی‌های رحیم دل - صبح ساباط
اجرای طرح «صیانت از باغ ها» در یزد در آینده نزدیک / یزدی ها روزانه ۳۰۰ تن زباله تولید می کنند ۲۲ تیر ۱۴۰۱
معاون خدمات شهری شهرداری یزد:

اجرای طرح «صیانت از باغ ها» در یزد در آینده نزدیک / یزدی ها روزانه ۳۰۰ تن زباله تولید می کنند

معاون خدمات شهری شهرداری یزد از تدوین طرح «صیانت از باغ ها» در کمسیون خدمات شهری شورای ششم خبر داد و ابراز داشت: بر اساس این طرح برای حفظ باغات بزرگ شهر، آنان را خریداری کرده و تبدیل به بوستان خواهیم کرد.