بایگانی‌های رتبه دوم توسعه یافتگی فاوا - صبح ساباط
استان یزد رتبه دوم کشوری در شاخص توسعه یافتگی فاوا ۰۷ شهریور ۱۴۰۲

استان یزد رتبه دوم کشوری در شاخص توسعه یافتگی فاوا

مدیر کل فناوری اطلاعات استان گفت: درشاخص توسعه یافتگی رتبه دوم کشوری بعد از تهران، در بحث تلفن همراه ۸ ضریب ۱۱۰ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر ۱۱۰ تلفن همراه در استان یزد داشته و در زمینه اینترنت خانگی رتبه اول کشور را داریم.