بایگانی‌های رتبه بندی معلمان - صبح ساباط
افت تحصیلی؛ از آسیب های کرونا به نظام آموزشی/ نقادی رمز بقا و دوام تربیت است ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

افت تحصیلی؛ از آسیب های کرونا به نظام آموزشی/ نقادی رمز بقا و دوام تربیت است

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد افت تحصیلی را از آسیب های کرونا به نظام آموزشی دانست و ابراز داشت: ما برای جلوگیری از رشد این افت مجبور به حضوری کردن مدارس هستیم.