بایگانی‌های رتبه برتر یزد - صبح ساباط
رتبه برتر استان یزد در موافقت اصولی گردشگری کشور ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
معاون تامین منابع گردشگری یزد خبر داد:

رتبه برتر استان یزد در موافقت اصولی گردشگری کشور

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع میراث فرهنگی یزد با اشاره به صدور ۲۳۹ موافقت اصولی در سال گذشته در استان، گفت: یزد در رتبه برتر و در کنار استان‌های فارس و گلستان، در سال ۱۴۰۱ دارای بالاترین تعداد موافقت اصولی صادرشده در کشور بوده است.