بایگانی‌های رتبه برتر کشوری استان یزد - صبح ساباط
کسب رتبه اول کشوری از سوی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

کسب رتبه اول کشوری از سوی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

برگزاری جشنواره جوان برتر ایران زمین، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های الگویی حوزه جوانان و بهره برداری از خانه‌های جوانان، اجرای طرح سرباز ماهر از شاخص‌های هستند که در این ارزیابی مدنظر قرار گرفته است.