بایگانی‌های رتبه اول را در پرورش بلدرچین، اسب، کبک - صبح ساباط
یزد تنها دارای یک درصد زمین زیرکشت کشور، ۲/۵درصدسهم بهره برداران و یک سوم تولیدات کشاورزی کشور را داراست ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

یزد تنها دارای یک درصد زمین زیرکشت کشور، ۲/۵درصدسهم بهره برداران و یک سوم تولیدات کشاورزی کشور را داراست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: استان یزد در مجموع بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می‌کند و از اشتغال ۱۵ درصدی در این بخش برخوردار است.