بایگانی‌های رتبه اول اتقان آراء - صبح ساباط
کسب رتبه برتری دادگستری استان یزد در اتقان آراء ۰۸ آذر ۱۴۰۲

کسب رتبه برتری دادگستری استان یزد در اتقان آراء

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: کسب رتبه اول اتقان آراء در کشور نشان از تلاش مضاعف مجموعه در کسب رضایت مردم دارد.