بایگانی‌های رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هند - صبح ساباط
برگزاری هجدهمین دور رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هند ۰۶ آذر ۱۴۰۲

برگزاری هجدهمین دور رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هند

هجدهمین دور رایزنی‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند میان هیات‌های وزارت خارجه‌های دو کشور با حضور قائم مقام وزارت امور خارجه هند و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار شد.