بایگانی‌های رادمنش - صبح ساباط
۳۰۰مدرسه فرسوده در استان وجود دارند/ هر کلاس درس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آب می خورد ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز استان یزد:

۳۰۰مدرسه فرسوده در استان وجود دارند/ هر کلاس درس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آب می خورد

رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز استان یزد: در حال حاضر 20درصد مدارس استان فرسوده هستند و در حال حاضر 300 مدرسه یا 3 هزار کلاس درس نیازمند هستیم.