بایگانی‌های دکل مخابراتی - صبح ساباط
سرطان زا بودن تشعشعات امواج رادیویی سند علمی ندارد ۰۱ دی ۱۴۰۰
مدیرکل نظارت بر امور طیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

سرطان زا بودن تشعشعات امواج رادیویی سند علمی ندارد

مدیرکل نظارت بر امور طیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متاسفانه در سطح جامعه ادعاهایی بدون سند علمی روا‌ج دارد اما تاکنون نسبت به آن ها هیچ مدرک علمی و درستی وجود ندارد.

۳۳پروژه مخابراتی در دهه فجر به بهره برداری می رسد ۰۱ دی ۱۴۰۰
مدیر مخابرات یزد در همایش بررسی ایمنی تشعشع در شبکه های ارتباطی بدون سیم:

۳۳پروژه مخابراتی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت:  ۳۳پروژه مخابراتی با اعتبار معادل ۱۵میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری می رسد