بایگانی‌های دکتر امیر عباس علومی - صبح ساباط
درخشش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد یزد خبرداد؛

درخشش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد یزد گفت، اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخشیدند.