بایگانی‌های دهیاری - صبح ساباط
هم‌افزایی و افزایش همدلی مردم و خانواده مدیریت شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر ۱۴ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان تاکید کرد:

هم‌افزایی و افزایش همدلی مردم و خانواده مدیریت شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در پیامی چهاردهم تیرماه روز شهرداری و دهیاری را تبریک گفت.‌