بایگانی‌های دهقان - صبح ساباط
رئیس اورژانس یزد عضو شورای سیاستگذاری سازمان اورژانس کشور شد  ۲۴ آذر ۱۴۰۰

رئیس اورژانس یزد عضو شورای سیاستگذاری سازمان اورژانس کشور شد 

جعفر میعادفر در حکمی ، دکتر احمد دهقان رئیس سازمان اورژانس استان یزد را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری سازمان اورژانس کشور منصوب کرد .

دیدار مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان با سرپرست جدید دانشگاه یزد ۲۶ آبان ۱۴۰۰

دیدار مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان با سرپرست جدید دانشگاه یزد

مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان با سرپرست جدید دانشگاه یزد دیدار کرد.