بایگانی‌های دندان پزشکی - صبح ساباط
پلمب دندانپزشکی فاقد مجوز در یزد  ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد خبر داد؛

پلمب دندانپزشکی فاقد مجوز در یزد 

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد از پلمب دندانپزشکی غیرمجاز در شهر یزد خبر داد.