بایگانی‌های دفاتر پیشخوان دولت - صبح ساباط
آغاز مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان یزد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

آغاز مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان یزد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی ضمن اشاره به عملکرد کارگروه در طول سال گذشته گفت: با تکمیل فرآیند ارزیابی دفاتر پیشخوان، کیفیت ارائه خدمات به مردم بهبود می یابد.