بایگانی‌های دعای عرفه - صبح ساباط
برگزاری دعای عرفه با تدابیر بهداشتی در مناطق سفید یزد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد:

برگزاری دعای عرفه با تدابیر بهداشتی در مناطق سفید یزد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از برگزاری دعای عرفه با اتخاذ تدابیر بهداشتی در مناطق سفید استان یزد خبر داد.